top of page
Üre Amonyum Nitrat Gübre Çözeltisi

NITRO WAVE

Üre Amonyum Nitrat Gübre Çözeltisi

Renkli Kutucuklar
GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam Azot
Amonyum Azotu
Nitrat Azotu
Üre Azotu
N : % 32
NH4-N : % 8
NO3-N : % 8
NH2-N : % 16
ÜRÜN AÇIKLAMA

Nitro Wave'in sıvı formülü, nitrat, amonyak ve üre kombinasyonundan oluşan en yüksek nitrojen içeriğine sahiptir. Bu güçlü karışım, bitkilerin vejetatif büyümesini artırarak bitki boyunun, dallanmanın, yaprak büyümesinin ve sürgün aktivitesinin artmasına neden olur.

UYGULAMA DOZU, ZAMANI VE ŞEKLİ

20 Litre 5 Litre 1 Litre

1L, 5L ve 20L olarak mevcuttur.

bottom of page